திட்ட நிர்வாகத்தில் பட்ஜெட்டின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

திட்ட மேலாண்மை உலகில், வரவு செலவுத் திட்டங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் கண்காணிப்பது இன்றியமையாத திறன்களாகும். வளங்கள் திறமையாகப் பயன்படுத்தப்படுவதையும், திட்டம் திட்டமிடப்பட்ட நிதி வரம்புகளுக்குள் இருப்பதையும் உறுதிசெய்ய அவை உதவுகின்றன. பயிற்சி "திட்ட நிர்வாகத்தின் அடிப்படைகள்: பட்ஜெட்" லிங்க்ட்இன் கற்றல் இந்த முக்கியமான திறன்களைப் பற்றிய விரிவான அறிமுகத்தை வழங்குகிறது.

இந்த பயிற்சியானது திட்ட மேலாண்மை நிபுணரான (PMP®) Bob McGannon என்பவரால் வழிநடத்தப்படுகிறது, அவர் ஆயிரக்கணக்கான தொழில் வல்லுநர்களுக்கு செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் வலுவான வரவு செலவுத் திட்டங்களை உருவாக்கவும் உதவியுள்ளார். வேலை முறிவு கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் பட்ஜெட்டை எவ்வாறு உருவாக்குவது, செலவுத் தரங்களுடன் பணிபுரிவது மற்றும் செயல்பாட்டுச் செலவினங்களுக்கு மூலதனச் செலவினங்களின் விகிதத்தைக் கருத்தில் கொள்வது எப்படி என்பதை இது விளக்குகிறது.

திட்ட மேலாண்மை வல்லுநர்கள் மற்றும் அவர்களின் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய மற்ற மேலாளர்களுக்காக இந்தப் பயிற்சி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வெற்றிகரமான திட்டத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அவசியமான வரவுசெலவுத் திட்டங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கும் நோக்க மாற்றங்களை நிர்வகிப்பதற்கும் அவர் நடைமுறை உதவிக்குறிப்புகளை வழங்குகிறார்.

திட்ட நிர்வாகத்தில் பட்ஜெட்டின் அடிப்படைகள்

திட்ட மேலாண்மை என்பது பல திறன்கள் தேவைப்படும் ஒரு சிக்கலான துறையாகும், மேலும் மிக அவசியமான ஒன்று பட்ஜெட் மேலாண்மை ஆகும். திட்ட மேலாண்மை உலகில், பட்ஜெட் என்பது எண்களின் அட்டவணையை விட அதிகம். இது ஒரு திட்டமிடல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு கருவியாகும், இது செலவுகளைக் கண்காணிக்கவும், திட்டம் தொடர்ந்து இயங்குவதை உறுதி செய்யவும்.

படிப்பதற்கான  திருப்தி கேள்வித்தாளைப் பயன்படுத்தி பயிற்சியை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது?

திட்ட நிர்வாகத்தின் அடிப்படைகள்: திட்ட மேலாண்மை நிபுணர் பாப் மெக்கனான் தலைமையிலான லிங்க்ட்இன் கற்றல் குறித்த பட்ஜெட் பாடநெறி, திட்ட நிர்வாகத்தின் சூழலில் பட்ஜெட்டுக்கான விரிவான அறிமுகத்தை வழங்குகிறது. திடமான பட்ஜெட்டை உருவாக்க திட்ட முறிவு கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தி, பட்ஜெட்டின் அடிப்படைகள் மூலம் இந்தப் பயிற்சி உங்களை அழைத்துச் செல்கிறது.

செலவுத் தரங்களுடன் எவ்வாறு வேலை செய்வது மற்றும் மூலதனச் செலவினங்களின் விகிதத்தை இயக்கச் செலவினங்களுக்கு எவ்வாறு கருத்தில் கொள்வது என்பதையும் மெக்கனன் விளக்குகிறார். எந்தவொரு திட்ட மேலாளருக்கும் இது ஒரு இன்றியமையாத திறமையாகும், ஏனெனில் பணம் எங்கு செலவிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட இலக்குகளை அடைவதற்கு இது எவ்வாறு பங்களிக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

பட்ஜெட்டை நிறுவினால் மட்டும் போதாது; திட்டமானது அதன் நிதி வரம்புகளை மீறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, இது முன்கூட்டியே நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். எந்தவொரு திட்ட மேலாளருக்கும் இது ஒரு இன்றியமையாத திறமையாகும், ஏனெனில் இது செலவுக் கட்டுப்பாட்டைப் பராமரிக்கவும் திட்டத்தின் நிதி வெற்றியை உறுதிப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

திட்ட நிர்வாகத்தின் சூழலில் வரவு செலவுத் திட்டங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல் பற்றிய விரிவான அறிமுகத்தை இந்தப் பயிற்சி வழங்குகிறது. நீங்கள் ஒரு தொடக்கநிலை அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த திட்ட மேலாளராக இருந்தாலும், உங்கள் திட்டங்களை மிகவும் திறமையாகவும் லாபகரமாகவும் நிர்வகிக்க உதவும் மதிப்புமிக்க தகவல்களை இங்கே காணலாம்.

திட்ட பட்ஜெட் மேலாண்மை கருவிகள்

திட்ட வரவு செலவுத் திட்ட மேலாண்மை கருவிகள், திட்ட மேலாளர்கள் தங்கள் திட்டங்களுடன் தொடர்புடைய செலவுகளைத் திட்டமிட, கண்காணிக்க மற்றும் கட்டுப்படுத்த உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கருவிகள் எளிமையான எக்செல் விரிதாள்கள் முதல் மேம்பட்ட பட்ஜெட் அம்சங்களை வழங்கும் அதிநவீன திட்ட மேலாண்மை மென்பொருள் வரை சிக்கலானதாக இருக்கலாம்.

படிப்பதற்கான  இந்த திறன் மேம்படுத்தல் பயிற்சி மூலம் உங்கள் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

திட்ட பட்ஜெட் நிர்வாகத்தின் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று ஆரம்ப பட்ஜெட்டை உருவாக்குகிறது. சம்பளம், பொருட்கள், உபகரணங்கள், மென்பொருள் மற்றும் பல போன்ற அனைத்து தொடர்புடைய செலவுகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, திட்டத்திற்கு எவ்வளவு செலவாகும் என்பதைத் தீர்மானிப்பது இதில் அடங்கும். இந்தச் செலவுகளைக் கணக்கிடுவதை எளிதாக்கும் வார்ப்புருக்கள் மற்றும் சூத்திரங்களை வழங்குவதன் மூலம் திட்ட பட்ஜெட் மேலாண்மைக் கருவிகள் இந்தச் செயல்முறையை எளிதாக்க உதவும்.

ஆரம்ப பட்ஜெட் நிறுவப்பட்டதும், செலவுகளைக் கண்காணிப்பது முன்னுரிமையாகிறது. திட்ட பட்ஜெட் மேலாண்மை கருவிகள், உண்மையான செலவினங்களை பட்ஜெட் கணிப்புகளுடன் ஒப்பிட்டு, உண்மையான நேரத்தில் செலவினங்களைக் கண்காணிக்க உதவும். இது திட்ட மேலாளர்களை விரைவாக பட்ஜெட் மீறல்களைக் கண்டறிந்து, தேவைப்பட்டால் திருத்த நடவடிக்கை எடுக்க அனுமதிக்கிறது.

இறுதியாக, திட்ட பட்ஜெட் மேலாண்மை கருவிகள் எதிர்கால செலவுகளை கணிக்க உதவும். முன்கணிப்பு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், திட்ட மேலாளர்கள் தற்போதைய செலவு போக்குகளின் அடிப்படையில் எதிர்கால செலவுகளை மதிப்பிடலாம். இது விரும்பத்தகாத ஆச்சரியங்களைத் தவிர்க்கவும், திட்டம் பட்ஜெட்டுக்குள் இருப்பதை உறுதி செய்யவும் உதவும்.

இறுதியாக, திட்ட பட்ஜெட் மேலாண்மை கருவிகள் செலவு கட்டுப்பாட்டை பராமரிக்க மற்றும் ஒரு திட்டத்தின் நிதி வெற்றியை உறுதி செய்ய அவசியம். ஆரம்ப வரவுசெலவுத் திட்டத்தைத் திட்டமிடுவது, செலவுகளைக் கண்காணிப்பது அல்லது எதிர்காலச் செலவுகளை முன்னறிவிப்பது என எதுவாக இருந்தாலும், இந்த கருவிகள் ஒரு திட்டத்தின் பட்ஜெட்டை திறம்பட நிர்வகிக்க தேவையான ஆதரவை வழங்க முடியும்.

படிப்பதற்கான  SWOT பகுப்பாய்வு மூலோபாய திட்டமிடல்: உங்கள் வணிகத்தை வலுப்படுத்த ஒரு வழிகாட்டி

 

←←←இப்போது இலவச லிங்க்ட்இன் கற்றல் பிரீமியம் பயிற்சி→→→

 

உங்கள் மென்மையான திறன்களை மேம்படுத்துவது ஒரு முக்கியமான குறிக்கோள், ஆனால் அதே நேரத்தில் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையைப் பாதுகாக்க மறக்காதீர்கள். மேலும் அறிய, இந்த கட்டுரையைப் பார்க்கவும்  "Google எனது செயல்பாடு".