பயனுள்ள வணிக மின்னஞ்சல்களுக்கான விரிவான பயிற்சி

தொடர்புடைய மற்றும் சுருக்கமான தொழில்முறை மின்னஞ்சல்களை எழுத உதவும் விரிவான வழிகாட்டியாக LinkedIn Learning வழங்கும் “ரைட்டிங் ப்ரொஃபெஷனல் மின்னஞ்சல்கள்” பாடநெறி உள்ளது. இந்த பயிற்சியானது தொழில்முறை தகவல்தொடர்புகளில் நிபுணரான Nicolas Bonnefoix என்பவரால் வழிநடத்தப்படுகிறது. பயனுள்ள மின்னஞ்சல்களை எழுதுங்கள்.

தொழில்முறை உலகில் மின்னஞ்சல்களின் முக்கியத்துவம்

தொழில்முறை வட்டங்களில் மின்னஞ்சல் முக்கிய தகவல்தொடர்பு முறையாக மாறியுள்ளது. உங்கள் செய்திகள் குறிப்பிட்ட குறியீடுகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் மற்றும் கவனமாக எழுதப்பட வேண்டும். இந்தப் பயிற்சி உங்களுக்கு இந்தக் குறியீடுகளைக் கற்றுக்கொடுக்கிறது மற்றும் தற்போதைய தகவல்தொடர்பு தரநிலைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் மின்னஞ்சல்களை எழுத உதவுகிறது.

தொழில்முறை மின்னஞ்சலின் முக்கிய கூறுகள்

உங்கள் மின்னஞ்சலின் குறிப்பிட்ட நோக்கம் முதல் வாசகர்களை ஊக்கப்படுத்துதல், தொழில்முறை நடை மற்றும் சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றைப் பின்பற்றுதல், அனுப்பும் முன் உள்ளடக்கம் மற்றும் இணைப்புகள் வரை உங்கள் மின்னஞ்சலில் சேர்க்க பல்வேறு கூறுகள் மூலம் பயிற்சி உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது.

பயிற்சியின் நன்மைகள்

இந்தப் பயிற்சியானது, பாடத்திட்டத்தில் நீங்கள் பெற்ற அறிவை முன்னிலைப்படுத்தி, பகிர்ந்து கொள்வதற்கான சான்றிதழைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, இது டேப்லெட் மற்றும் தொலைபேசியில் அணுகக்கூடியது, பயணத்தின்போது உங்கள் பாடங்களைப் பின்பற்ற அனுமதிக்கிறது.

மொத்தத்தில், இந்தப் பயிற்சியானது தொழில்முறை மின்னஞ்சல் எழுதுதல் மற்றும் உங்கள் தொழில்முறை தகவல்தொடர்புகளில் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிய முழுமையான புரிதலை உங்களுக்கு வழங்கும். நீங்கள் உங்கள் தகவல் தொடர்புத் திறனை மேம்படுத்த விரும்பும் அனுபவமிக்க நிபுணராக இருந்தாலும் அல்லது சிறந்த முதல் தோற்றத்தை உருவாக்க விரும்பும் புதிய பட்டதாரியாக இருந்தாலும், இந்தப் பயிற்சி தொழில்முறை அளவிலான மின்னஞ்சல்களை எழுத உங்களுக்கு உதவும்.

படிப்பதற்கான  ஒரு குழுவாக திறம்பட செயல்படுங்கள்

 

லிங்க்ட்இன் கற்றல் இன்னும் இலவசமாக இருக்கும்போது, ​​பயனுள்ள தொழில்முறை மின்னஞ்சல்களை எழுதுவது எப்படி என்பதை அறிய வாய்ப்பைப் பெறுங்கள். விரைவாக செயல்படுங்கள், அது மீண்டும் லாபகரமாக மாறும்!