புதுப்பிக்கப்பட்டது 08.07.15 புதுப்பிக்கப்பட்ட 22.09.20

தொழில்முறை மேம்பாட்டு ஆலோசனை (CÉP) என்பது ஒவ்வொரு செயலில் உள்ள நபருக்கும் அவர்களின் தொழில்முறை நிலைமையைப் பற்றிக் கொள்ளவும், தேவைப்பட்டால், தொழில்முறை மேம்பாடு, ஒருங்கிணைப்பை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்கவும், முறைப்படுத்தவும் மற்றும் செயல்படுத்தவும் ஒரு வாய்ப்பாகும். , திறன் மேம்பாடு, தொழில்முறை சான்றிதழ், உள் அல்லது வெளிப்புற இயக்கம், மறுபயன்பாடு, தொழில்முறை மாற்றம், மீண்டும் தொடங்குதல் அல்லது செயல்பாட்டை உருவாக்குதல் போன்றவை.

இது ஒரு நபரின் பணி வாழ்க்கை முழுவதும், தங்கள் சொந்த தொழில்முறை தேர்வுகளைச் செய்வதற்கான திறனை மேம்படுத்துவதற்கும், குறிப்பாக அவர்களின் திறன்களை அதிகரிப்பதன் மூலமும், அவர்களின் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமும், புதிய தகுதிகளை அணுகுவதன் மூலமும் உருவாகிறது. தொழில்முறை.

கணினி கிராபிக்ஸ் தொழிலாளர்களை சிறப்பாக அறிவிக்கவும் ஆதரிக்கவும், தொழில்முறை மேம்பாட்டு ஆலோசனைகள் (CÉP) வலுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒருவரின் தொழில்முறை எதிர்காலத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சுதந்திரத்திற்கான சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட விதிகள் 5 செப்டம்பர் 2018, ஜனவரி 1, 2020 முதல் இந்த சேவை சலுகையை வழங்கும் ஆபரேட்டர்களின் நிலப்பரப்பை மறுசீரமைக்க வழிவகுக்கிறது. உண்மையில், பெல் வேலைவாய்ப்பு, உள்ளூர் பணிகள், கேப் பணியாளர் மற்றும் நிர்வாகிகளின் வேலைவாய்ப்பு சங்கம் (அபெக்) தொடர்ந்து CÉP ஆபரேட்டர்களாக இருங்கள். இருப்பினும், புதிய ஆபரேட்டர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  பெரிதாக்கத்தின் அத்தியாவசியங்கள்