முற்றிலும் இலவச OpenClassrooms பிரீமியம் பயிற்சி

ஊதிய நிபுணராக, பல்வேறு ஊழியர்களுக்கான ஊதிய வரிகளை கணக்கிடுவதற்கும் அவர்களின் துல்லியத்தை சரிபார்க்கவும் நீங்கள் பொறுப்பாவீர்கள்.

ஏற்கனவே உள்ள பல்வேறு பங்களிப்புகளை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் மற்றும் மிகவும் பொதுவான அறிவிப்புகளை உருவாக்கி கட்டுப்படுத்துவீர்கள்.

பங்களிப்புகள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன, அவை எதை உள்ளடக்குகின்றன மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் அல்லது ஒவ்வொரு வருடமும் என்ன அறிவிப்புகள் செய்யப்பட வேண்டும்?

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்→

படிப்பதற்கான  Pinterest எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் அதிலிருந்து எவ்வாறு லாபம் பெறுவது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.