"தொழில்முறை எதிர்காலம்" சட்டம் ஊழியர்களின் CPF இல் முதலாளிகளால் பங்களிப்புகள் மற்றும் அதிகரிப்புகளை செலுத்த முடியும் என்று வழங்குகிறது. குறிப்பாக, நிறுவன ஒப்பந்தங்கள் போன்றவற்றில் சரியான மற்றும் கூடுதல் பங்களிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

மா கெய்ஸ் டி டிப்போக்கள் மற்றும் சரக்குகள் தற்போது பங்களிப்புகளுக்கு மேடையை விரிவுபடுத்துகின்றன, தற்போது, ​​நிறுவனங்கள் சிபிஎஃப் உடன் தொகைகளை கூடுதலாக வழங்க முடியும், அவை நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஊழியர்களின் தேவைகளுக்கு குறிப்பிட்ட பயிற்சி திட்டங்களை நோக்கி செலுத்தப்படும்.

செப்டம்பர் 3, 2020 முதல் செயலில் உள்ள பணியாளர்கள் நிறுவனங்களால் "செயலில்" பணியாளர்களை உருவாக்க முடிந்தது, இது பணியாளருக்கான குறிப்பிட்ட பயிற்சி வகுப்பிற்கு பணத்தை திருப்பிச் செலுத்தவோ அல்லது செலுத்தவோ அனுமதிக்காது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். டிசம்பர் 2020 இன் இறுதியில், சுமார் 1 நிறுவனங்கள் 800 பயனாளிகளுக்கு இந்த முறையைப் பயன்படுத்தியுள்ளன மற்றும் மொத்தம் 4 மில்லியன் யூரோக்கள் நிதியுதவி அளித்தன.

நான்கு வகையான எண்டோவ்மென்ட்: தன்னார்வ எண்டோவ்மென்ட்: ஒரு பயிற்சித் திட்டத்தின் நிதியுதவியில் பங்கேற்பது அல்லது பயிற்சியளிப்பதை ஊக்குவிப்பதற்காக ஊழியர்களின் “பயிற்சி வரவு செலவுத் திட்டத்தை” அதிகரிப்பது. கூடுதல் உரிமைகள்: அதிக சாதகமான உணவை வழங்கும் கூட்டு ஒப்பந்தத்தை செயல்படுத்த. சரியான உரிமைகள்: தொழில்முறை நேர்காணல்களுடன் இணைக்கப்பட்ட திருத்த உரிமைகளில் € 3 செலுத்த. இந்த பொறுப்பு பொருந்தும்

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  திட்ட நிர்வாகத்தின் அடித்தளங்கள்: நெறிமுறை சிக்கல்கள்