"பாதிக்கப்பட்டவர்" என்பது மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தின் அடிப்படை மதிப்பு. அதே சமயம், சோகமான செய்திகள் நமது உறுதிப்பாட்டிற்கு சவால் விடும் மற்றும் சீர்குலைக்கும் போது, ​​பாதிக்கப்பட்டவர் ஊடகங்கள் மற்றும் நமது விவாதங்கள் மூலம் நமது அன்றாட வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறார். இருப்பினும், அதன் அறிவியல் அணுகுமுறை ஒப்பீட்டளவில் சமீபத்தியது. இந்த ஆன்லைன் பாடநெறியானது பல்வேறு தத்துவார்த்த மற்றும் அறிவியல் பங்களிப்புகள் மூலம் "பாதிக்கப்பட்டவர்" என்ற கருத்தை முன்னோக்கிற்கு கொண்டு வர பங்கேற்பாளர்களை அழைக்கிறது. இந்த பாடநெறி, முதலில், ஒரு சமூக-வரலாற்று அணுகுமுறையின்படி, பாதிக்கப்பட்டவர் என்ற கருத்தின் வரையறைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய முன்மொழிகிறது, இது இன்று நாம் கொண்டிருக்கும் கருத்தை வரையறுக்கிறது. இரண்டாவதாக, இந்த பாடநெறி குற்றவியல் மற்றும் உளவியல்-மருத்துவ-சட்டக் கண்ணோட்டத்தில் பல்வேறு வகையான பழிவாங்கல்களைக் கையாள்கிறது, உளவியல் அதிர்ச்சியின் பிரச்சினை மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதற்கான நிறுவன மற்றும் சிகிச்சை வழிமுறைகள்.

இது பாதிக்கப்பட்டவரின் கருத்துக்கள் மற்றும் முக்கிய கருத்துக்கள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வை வழங்குகிறது. பிரெஞ்சு மொழி பேசும் நாடுகளில் (பெல்ஜியம், பிரஞ்சு, சுவிஸ் மற்றும் கனேடியன்) அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவும் வழிமுறைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான சந்தர்ப்பமும் இதுவாகும்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  பின்னடைவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்