இந்த பாடத்திட்டத்தின் முடிவில், உங்களால் முடியும்:

  • ஆரோக்கியத்தை நிர்ணயிப்பவர்கள், சுகாதாரத்தில் பொது நடவடிக்கையின் நெம்புகோல்கள், சுகாதாரத்தில் சமூக மற்றும் பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் இறுதியாக இன்று ஆரோக்கியத்தில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனைகள்,
  • சுகாதாரம், தடுப்பூசி, உடல்நலம், உணவு அல்லது விளையாட்டு நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் அடிப்படை விதிகளை குறிவைக்க,
  • நம் ஒவ்வொருவரின் ஆரோக்கியத்திலும் வாழ்க்கை, உடல் மற்றும் சமூக சூழல்களின் தாக்கத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

விளக்கம்

நாம் அனைவரும் உடல்நலப் பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்படுகிறோம்.

தேசிய மற்றும் உள்ளூர் மட்டங்களில், சமாளிக்க பல கொள்கைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன அதே நேரத்தில் மக்கள்தொகை, தொற்றுநோயியல் மற்றும் சமூக பிரச்சினைகள் மற்றும் முடிந்தவரை அனைவரும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் வாழ அனுமதிக்க வேண்டும்.

செயல்பாட்டின் வழிமுறைகள் மிகவும் வேறுபட்டவை, குறிப்பாக அடிப்படையில் தடுப்பு மற்றும் சுகாதார மேம்பாடு.

காற்றின் தரம், ஊட்டச்சத்து, சுகாதாரம், உடல் செயல்பாடு, வேலை நிலைமைகள், சமூக உறவுகள், தரமான கவனிப்புக்கான அணுகல் ஆகியவை நல்ல பொது ஆரோக்கிய நிலைக்கு பங்களிக்கும் காரணிகளாகும்.

இந்த வெவ்வேறு கருப்பொருள்கள் மூன்று பகுதிகளாக பேசப்படும். பிரதேசங்களில் எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் தேசியக் கொள்கைகளை விளக்கி அவற்றை விவரிக்க முயற்சிப்போம்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும் →

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  புதிய மொழியைக் கற்றுக்கொள்வதன் 8 எதிர்பாராத நன்மைகள்!