முதலாவதாக, திட்டமிடப்பட்ட பயிற்சியால் பின்பற்றப்படும் குறிக்கோள் குறித்து முதலாளி தெளிவாக இருக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கை உண்மையில் ஒரு சட்டபூர்வமான கடமையை பூர்த்தி செய்ய எடுக்கப்படலாம், இது பெரும்பாலும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அல்லது செயல்பாடுகளைச் செய்வதற்கான விஷயமாகும்: இயந்திரங்கள் அல்லது சில வாகனங்களின் ஓட்டுநர்கள், ஆயுட்காலம் தரத்தைப் பெறுதல் அல்லது புதுப்பித்தல். நிறுவனம் (எஸ்எஸ்டி) ... 

டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ந்து வரும் முக்கியத்துவத்துடன், பெருகிய முறையில் வளர்ந்து வரும் தொழில்முறை சூழலில் ஊழியர்களின் திறன்கள் இன்னும் அவர்களின் பணிநிலையங்களுடனோ அல்லது அவர்களின் வேலைவாய்ப்பிற்கோ மாற்றியமைக்கப்படுவதை பயிற்சியும் சாத்தியமாக்குகிறது. இந்த இரட்டைக் கடமை, வழக்குச் சட்டம், முடிவுக்குப் பின் முடிவு, இந்த விஷயத்தில் முதலாளியின் பொறுப்பு (சமூக உரையாடல் மற்றும் பயிற்சி குறித்த கட்டுரையைப் பார்க்கவும்) குறித்து புறக்கணிக்கக்கூடாது.

மற்றொரு முன்நிபந்தனை துல்லியமாக சுயவிவரம் மற்றும் பயிற்சி நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்பாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை வரையறுப்பது: ஒரே நேரத்தில் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களை பயிற்சிக்கு அனுப்ப முடிவு செய்வது, கூடுதல் நிகழ்வுகளில் சிக்கலாக இருக்கும். திடீர் செயல்பாடு அல்லது திட்டமிடப்படாத இல்லாமைகளின் குவிப்பு. வெளிப்படையாக, நிறுவனத்தின் அளவு சிறியது, இந்த சிரமங்கள் அதிகரிக்கும். எனவே சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  2021 வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் சங்கங்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கான ஊக்கமளித்தல்