டெலிவொர்க்கிங்: தற்போதைய பரிந்துரைகள் என்ன?

டெலிவொர்க்கிங் அதை அனுமதிக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் விதியாக இருக்க வேண்டும். தங்கள் பணிகளை தொலைதூரத்தில் செய்யக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு இது 100% ஆக இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், ஜனவரி 6, 2021 முதல், ஒரு பணியாளர் உங்கள் ஒப்பந்தத்துடன் வாரத்திற்கு ஒரு நாள் அதிகபட்சமாக நேரில் வருமாறு கோரலாம் (எங்கள் கட்டுரையைப் பார்க்கவும் "தேசிய நெறிமுறை: டெலிவேர்க்கிங் பரிந்துரையை 100% ஆக தளர்த்துவது").

சுகாதார நடவடிக்கைகள் சமீபத்தில் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, குறிப்பாக சமூக தொலைவு மற்றும் முகமூடிகள் குறித்து, மற்றும் ஜனவரி 29 அன்று பிரதம மந்திரி வலுவூட்டப்பட்ட டெலிவொர்க்கிங்கின் பயனுள்ள பயன்பாட்டை அறிவித்த போதிலும், இந்த விஷயத்தில் சுகாதார நெறிமுறையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. ஜனவரி 6 முதல் டெலிவேர்க்கிங்.

தொழிலாளர் ஆய்வாளர்களுக்கு அது வழங்கிய அறிவுறுத்தலில், தொழிலாளர் பொது இயக்குநரகம் மிகத் தெளிவாக உறுதிப்படுத்துகிறதுகோழி பணிகள் டெலிவேர்க்கபிள், அவை டெலிவேர்க் செய்யப்பட வேண்டும். பணிகளின் தன்மை அதை அனுமதித்தால் அல்லது சில பணிகளை மட்டுமே தொலைதூரத்தில் செய்ய முடிந்தால் ஓரளவுக்கு தொலைதொடர்புக்கான உதவி மொத்தமாக இருக்கும்.

தனிமைப்படுத்தும் அபாயத்தைத் தடுக்க வாரத்தில் ஒரு நாள் நேரில் திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்பு நிபந்தனைக்குட்பட்டது ...

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  கூட்டு மாற்றங்கள்: சாதனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது