கணிதம் நம்மைச் சுற்றியுள்ள எல்லா இடங்களிலும், அன்றாட வாழ்வில் உள்ளது
ஒவ்வொருவரின் அன்றாட வாழ்விலும் கணிதத்தை முன்வைக்கும் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் முன்னிலைப்படுத்தி இந்தப் பயணத்தை அணுகினோம்:
• டென்னிஸ் போட்டியைப் பார்த்து வெற்றியாளரைக் கணிக்கவும்
• வெவ்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்தி மக்கள்தொகையின் பரிணாமத்தை ஆய்வு செய்து, மக்கள்தொகை ஆய்வாளரின் பங்கை ஏற்கவும்
• ஒரு புதிரான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான பொருளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்: ரூபிக்ஸ் கியூப்
• ஃப்ராக்டல்களின் கோணத்தில் இருந்து உலகத்தையும் இயற்கை நிகழ்வுகளையும் அவதானிக்கவும்
• ஒரு கேக்கை கண்டிப்பாக சம பாகங்களாக வெட்டப் பயிற்சி செய்யுங்கள்

இந்த பாடத்திட்டத்தை பொறியியல் பள்ளி மாணவர்கள் வடிவமைத்துள்ளனர். இந்த பாடங்களை விளையாட்டுத்தனமான கோணத்தில் ஆராய்ந்து அவற்றை உங்களுக்கு வழங்குவதில் அவர்கள் மிகவும் திறமையானவர்கள்.
#Genius உங்கள் கிரேடு நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆதாரங்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது

நீங்கள் அறிவியலின் மீது கொஞ்சம் "கோபமாக" இருந்தால், # ஜீனியஸ் உங்கள் சொந்த வேகத்தில் நகரும் கணிதத்துடன் இணக்கமாக வர வாய்ப்பளிக்கிறது.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  ஊனமுற்ற தொழிலாளர் நிலை: நன்மைகள் என்ன?