முற்றிலும் இலவச OpenClassrooms பிரீமியம் பயிற்சி

டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் நாம் தொடர்பு கொள்ளும், தகவல் தெரிவிக்கும், வேலை செய்யும் மற்றும் ஒத்துழைக்கும் முறையை முற்றிலும் மாற்றிவிட்டது. சுருக்கமாக, டிஜிட்டல் மயமாக்கல் நம் வாழ்வின் அனைத்து அம்சங்களையும் மிக வேகமாக மாற்றுகிறது.

இந்த மாற்றங்களால் நீங்கள் அதிகமாக உணர்கிறீர்களா? பயப்பட வேண்டாம், நிறுவனங்களில் டிஜிட்டல் மயமாக்கலின் காரணங்களையும் தர்க்கத்தையும் நன்கு புரிந்துகொள்ள இந்தப் பாடநெறி உங்களுக்கு உதவும் மற்றும் டிஜிட்டல் சிந்தனையுடன் வெற்றிக்கான அனைத்து விசைகளையும் உங்களுக்கு வழங்கும்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்→

படிப்பதற்கான  உணவுப் பொருட்களின் சுற்றுச்சூழல் செயல்திறனை நோக்கி