இந்த பாடநெறி 18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிரெஞ்சு இலக்கியம் மற்றும் யோசனைகளின் வரலாற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது முழு நூற்றாண்டு, படைப்புகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அறிவொளியை பரப்பிய கருத்துகளின் போர்களை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நூற்றாண்டைப் பற்றிய பொதுவான கருத்தைப் பெறுவதற்குத் தேவையான கலாச்சாரப் பின்னணியைக் கொண்ட "சிறந்த எழுத்தாளர்கள்" (மான்டெஸ்கியூ, ப்ரெவோஸ்ட், மரிவாக்ஸ், வால்டேர், ரூசோ, டிடெரோட், சேட்...) முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும்., ஆனால் அடிப்படை இயக்கங்களின் அடிப்படையில் சமீபத்திய ஆராய்ச்சி எடுத்துக்காட்டிய அனைத்தையும் புறக்கணிக்காமல், இலக்கியப் பாந்தியத்தில் குறைவான தனிப்பட்ட இடத்தைக் கொண்ட ஆசிரியர்களால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது, இருப்பினும் அவர்கள் முக்கியமானவர்கள் (நிலத்தடி நூல்கள், சுதந்திர நாவல்கள், கடிதங்களின் பெண்களின் வளர்ச்சி போன்றவை) .

தருணத்தின் (நாவல், நாடகம்) மாறும் வகைகளின் முக்கியமான பிறழ்வுகள் மற்றும் அறிவுசார் விவாதங்கள் மற்றும் அவை முக்கிய படைப்புகளில் பொதிந்திருக்கும் விதம் ஆகியவற்றைக் கண்டறிய அனுமதிக்கும் வரலாற்று கட்டமைப்பின் கூறுகளை வழங்குவதில் நாங்கள் கவனம் செலுத்துவோம்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும் →

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  திட்ட நிர்வாகத்தின் அடித்தளங்கள்: நடிகர்கள்