இந்த முத்திரை கடைசியாக 21/01/2024 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.

இந்த இணையதளத்தின் உரிமையாளர்:

comme-un-pro.fr
.
பிரான்ஸ்
மின்னஞ்சல்: 
தொலைபேசி எண்:.

comme-un-pro.fr இன் சட்டப் பிரதிநிதி(கள்):

டிரான்க்வில்லஸ் –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. பொது

நுகர்வோர் நடுவர் மன்றத்தின் முன் தகராறு தீர்வு நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க நாங்கள் தயாராகவோ அல்லது கடமைப்பட்டோ இல்லை.

2. ஜெர்மன் சட்டத்தின்படி பின்வரும் தகவல் கட்டாயமாகும்.