పరిశోధనా పని నిర్మాణంలో గ్రంథ పట్టిక నిర్మాణం ఒక ముఖ్యమైన దశ. విద్యాసంబంధమైన లేదా వృత్తిపరమైన సందర్భంలో, మంచి గ్రంథ పట్టిక పరిశోధన పని యొక్క తీవ్రతను ప్రదర్శిస్తుంది. డాసియర్‌లు, డిసర్టేషన్‌లు, పరిశోధనా వ్యాసాలు లేదా ఇతర డాక్టరేట్‌లు అందించిన సమాచారం యొక్క విశ్వసనీయతను నిర్ధారించడానికి ఘనమైన గ్రంథ పట్టికను రూపొందించడం అవసరం.

పుస్తకాలు, కథనాలు ఎంచుకోవడానికి మరియు మీ పరిశోధన పని కోసం నమ్మకమైన గ్రంథ పట్టికను రూపొందించడానికి మీకు అన్ని సాధనాలను అందించడానికి ఈ శిక్షణ మూడు వంతుల గంటల్లో అందిస్తుంది. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్‌తో పాటు, పరిశోధన యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు ఇకపై మీ కోసం ఎలాంటి రహస్యాలను కలిగి ఉండవు...

అసలు సైట్ →లో కథనాన్ని చదవడం కొనసాగించండి

 

READ  వ్యాపారంలో తప్పనిసరి ముసుగు ... కొన్ని మినహాయింపులతో