పూర్తిగా ఉచిత OpenClassrooms ప్రీమియం శిక్షణ

ఈ అంశాలు ఉత్తమ అభ్యాసాలను అమలు చేయడానికి ఆధారం. శిక్షణ ప్రాథమిక భద్రతా చర్యల అమలుపై దృష్టి పెడుతుంది. IoT భద్రత సమస్యను పరిష్కరించడానికి పన్నెండు ఉత్తమ పద్ధతులు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి.

కోర్సు లక్ష్యాలు.

– కనెక్ట్ చేయబడిన వస్తువుల వినియోగానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్, ప్రమాదాలు మరియు భద్రతా సమస్యలపై సమాచారాన్ని అందించండి.

- "ఉత్తమ అభ్యాసాలు" అని పిలువబడే ప్రాథమిక మార్గదర్శకాలను అందించండి.

– ధృవీకరణ వంటి భద్రతా ఉత్తమ పద్ధతుల యొక్క సంక్లిష్టమైన మెకానిజమ్‌లను అర్థం చేసుకోవడానికి పాల్గొనేవారిని ప్రారంభించండి.

చివరగా, ప్రతి అభ్యాసానికి, కనెక్ట్ చేయబడిన వస్తువులకు ఇది ఎలా వర్తించవచ్చో వివరించండి.

అసలు సైట్‌లో కథనాన్ని చదవడం కొనసాగించండి→

READ  2021 లో వైద్య సందర్శనలు: మీ బాధ్యతలు ఏమిటి?