యజమానిగా, నేను నా ఉద్యోగుల ఆరోగ్యం మరియు భద్రతను కాపాడుకోవలసి వచ్చింది మరియు అందువల్ల వీలైనప్పుడల్లా వాటిని టెలివర్క్ పరిస్థితిలో ఉంచాను. అయితే, నా టెలివర్కర్ల కార్యాచరణను నేను రిమోట్‌గా పర్యవేక్షించవచ్చా?

మీ కంపెనీలో టెలివర్కింగ్ అమలు యూనియన్లతో కుదుర్చుకున్న సామూహిక ఒప్పందం లేదా ఆరోగ్య సంక్షోభం యొక్క ఫలితం అయినా, ప్రతిదీ అనుమతించబడదు మరియు కొన్ని నియమాలను గౌరవించాలి.

మీరు సాధారణంగా మీ ఉద్యోగులను విశ్వసిస్తున్నప్పుడు, వారు టెలికమ్యూట్ చేసినప్పుడు వారి ఉత్పాదకత గురించి మీకు ఇంకా కొన్ని ఆందోళనలు మరియు రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి.

అందువల్ల మీరు ఇంట్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల కార్యాచరణను నియంత్రించాలనుకుంటున్నారు. ఈ విషయంలో అధికారం ఏమిటి?

టెలివర్క్: ఉద్యోగుల నియంత్రణకు పరిమితులు

ఈ ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చే టెలివర్కింగ్‌పై ఒక ప్రశ్న మరియు సమాధానం నవంబర్ చివరలో సిఎన్‌ఐఎల్ ప్రచురించింది.

సిఎన్ఐఎల్ ప్రకారం, మీరు టెలివర్కింగ్ ఉద్యోగుల కార్యకలాపాలను పూర్తిగా నియంత్రించవచ్చు, ఈ నియంత్రణ అనుసరించిన లక్ష్యానికి ఖచ్చితంగా అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది మరియు ఇది మీ ఉద్యోగుల హక్కులు మరియు స్వేచ్ఛలను ఉల్లంఘించదని మరియు గౌరవిస్తున్నప్పుడు స్పష్టంగా కొన్ని నియమాలు.

మీరు ఉంచుతున్నారని తెలుసుకోండి, y ...

అసలు సైట్‌లోని కథనాన్ని చదవడం కొనసాగించండి

READ  మీ మొదటి Shopify + Facebook ప్రకటనల దుకాణాన్ని సృష్టించండి