พิมพ์ง่าย PDF & Email

เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ:

  • รู้สถานการณ์ที่พบมะเร็ง
  • comprendre les étapes et les méthodes d’un diagnostic de cancer et comment elles s’organisent dans le temps
  • เข้าใจว่าโรคนี้ประกาศให้ผู้ป่วยทราบได้อย่างไร
  • เข้าใจความท้าทายของการวินิจฉัยโรค เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการการรักษาที่ดีที่สุด

รายละเอียด

การวินิจฉัยที่แม่นยำเท่านั้นจึงทำให้สามารถเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดได้. Ce cours va vous expliquer pourquoi ce principe général est crucial quand il s’agit des cancers.

Les cancers, ou tumeurs malignes, correspondent à des maladies qui présentent des caractéristiques communes, mais aussi de nombreuses différences. Pour tous ces cancers, survenant chez des patients ayant eux-mêmes des caractéristiques uniques, on dispose actuellement d’un grand nombre de traitements possibles. Avec un diagnostic précis, on sélectionnera le traitement le plus adapté, qu’on appellera “การรักษาเฉพาะบุคคล”.

ระบุลักษณะเฉพาะของมะเร็งได้อย่างแม่นยำ ก่อนการรักษาจะเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแพทย์คลินิก ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพรังสีและเนื้อเยื่อ และชีววิทยามะเร็ง

ภารกิจของเราคือการจัดหา วิสัยทัศน์ระดับโลก ของขั้นตอนหลักของการวินิจฉัยโรคมะเร็ง

อ่าน  สร้างคูปองตอบกลับด้วย Word