พิมพ์ง่าย PDF & Email

ขายศิลปะหรือวิทยาศาสตร์?

โปรไฟล์ผู้ขายใหม่เริ่มปรากฏในสตาร์ทอัพซึ่งเป็นแฮ็กเกอร์ลูกผสมที่ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในการรับผลกระทบและอคติทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อเร่งการปิดตัวของเขา

ค้นพบเนื้อหาฟรีเพิ่มเติมในไซต์ส่วนตัวของฉัน ...

อ่านบทความต่อที่เว็บไซต์เดิม →

อ่าน  ฉันมีสิทธิ์ประเมินผลงานของพนักงานในระหว่างการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพหรือไม่?