พิมพ์ง่าย PDF & Email

Le processus désigne un ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui contribue à créer une valeur ajoutée pour une organisation. Il peut être structuré en différentes procédures qui représentent les étapes nécessaires pour atteindre des objectifs relatifs à l’organisation. Les processus représentent des flux d’informations et de ressources.

ปัจจุบันมีความสำคัญในโลกธุรกิจการจัดการกระบวนการมีข้อดีหลายประการ: อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการองค์กรมีการมองเห็นแนวทางปฏิบัติและวิธีการของแผนกของ บริษัท ปรับปรุงการบริการลูกค้าลด ค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่ลดความเสี่ยง

Cette formation vous propose d’apprendre à maitriser un outil essentiel de la gestion des processus : le logigramme. A partir du logiciel Microsoft Visio vous allez apprendre à construire…

อ่านบทความต่อที่เว็บไซต์เดิม →

อ่าน  Business Model Canvas สำหรับการเริ่มต้น