เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ:

  • อธิบายว่าการจำลองทางการแพทย์คืออะไร
  • ทำความเข้าใจผลกระทบของปัจจัยมนุษย์ในการปรากฏตัวของข้อผิดพลาด
  • วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแง่มุมต่าง ๆ ของเหตุการณ์
  • รู้จักรูปแบบการจำลองต่างๆ
  • ทำความเข้าใจโฟลว์ของเซสชั่นการจำลองที่สมบูรณ์และบทบาทของเฟสต่างๆ
  • รู้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการซักถามและบทบาทของพวกเขา
  • เข้าใจคุณค่าของการซักถามด้วยวิจารณญาณที่ดี
  • รู้ขั้นตอนการสร้างคอร์สอบรม
  • รู้ขั้นตอนในการสร้างสถานการณ์จำลอง

รายละเอียด

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจการจำลองสถานการณ์ในบริบทของการดูแลสุขภาพ คุณจะค้นพบที่มาของมัน แนวปฏิบัติที่ดี เครื่องมือต่างๆ ที่จะนำไปใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงข้อดีที่มีให้ในฐานะเครื่องมือทางการศึกษา คุณจะเข้าใจถึงบทบาทของการจำลองทางการแพทย์ในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของการดูแล

คุณจะค้นพบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจำลองผ่านวิดีโออธิบาย บทสัมภาษณ์และแบบฝึกหัด รวมถึงตัวอย่างการใช้งาน