ในฐานะนักศึกษาแพทย์ เราพบว่าการทำสมาธิแบบเจริญสติเป็นวิธีการสะท้อน ช่วงเวลากับตัวเอง ลมหายใจ วิธีดูแลตัวเอง เพื่อดูแลผู้อื่นให้ดีขึ้น ชีวิต ความตาย มนุษย์ ความไม่เที่ยง ความสงสัย ความกลัว ความล้มเหลว...วันนี้ สตรี แพทย์ เราส่งต่อให้นักเรียนผ่านการสอน

เพราะยากำลังเปลี่ยนไป นักเรียนในวันนี้จะเป็นหมอในวันหน้า เพราะการปลูกฝังความรู้สึกดูแลตัวเอง ผู้อื่น และโลกเป็นสิ่งสำคัญ คณะจึงตั้งคำถามกับตัวเอง

ใน MOOC นี้ คุณจะค้นพบเส้นทางนี้ตั้งแต่การดูแลไปจนถึงการทำสมาธิ หรือจากการทำสมาธิไปจนถึงการดูแล โดยอิงจากประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์

ดังนั้นเราจะสำรวจตอนต่อตอน

  • ดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อดูแลผู้อื่นในยามที่สุขภาพจิตของผู้ดูแลถูกโจมตีและระบบโรงพยาบาลสั่นคลอน?
  • จะย้ายจากวัฒนธรรมผ้าพันแผลไปสู่วัฒนธรรมการดูแลที่ดูแลทรัพยากรชีวิตได้อย่างไร?
  • จะหล่อเลี้ยงความรู้สึกห่วงใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์เป็นรายบุคคลและส่วนรวมได้อย่างไร?

อ่านบทความต่อที่เว็บไซต์เดิม →

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  การเป็นผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน