MOOC EIVASION "ระดับขั้นสูง" มีไว้สำหรับการปรับแต่งการระบายอากาศเทียม สอดคล้องกับส่วนที่สองของหลักสูตร MOOC สองแห่ง ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามส่วนแรก (เรียกว่า "การช่วยหายใจ: พื้นฐาน") เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากส่วนที่สองนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเริ่มต้นผู้เรียน:

  • ปฏิกิริยาระหว่างเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วย (รวมถึงอะซิงโครไนซ์)
  • หลักการระบายอากาศป้องกันและการหย่านมเครื่องช่วยหายใจ
  • เครื่องมือตรวจสอบ (เช่นอัลตราซาวนด์) และเทคนิคเสริม (เช่นการบำบัดด้วยละอองลอย) ในการช่วยหายใจ
  • โหมดตามสัดส่วนและเทคนิคการตรวจสอบการช่วยหายใจขั้นสูง (ทางเลือก)

MOOC นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการได้ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทางคลินิกต่างๆ

รายละเอียด

การช่วยหายใจเป็นการปฐมพยาบาลที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จึงเป็นเทคนิคการช่วยชีวิตที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยหนัก เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และการดมยาสลบ แต่หากปรับไม่ดีก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและอัตราการตายเพิ่มขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ MOOC นี้จึงนำเสนอเนื้อหาด้านการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะ โดยอิงจากการจำลอง EIVASION ย่อมาจาก Innovative Teaching of Artificial Ventilation through Simulation ดังนั้นจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำตามส่วนแรกชื่อ "การช่วยหายใจ: พื้นฐาน" เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสอนในส่วนที่สองนี้

ครูทุกคนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเครื่องช่วยหายใจ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ MOOC EIVASION ประกอบด้วย Prof. G. Carteaux, Prof. A. Mekontso Dessap, Dr L. Piquilloud และ Dr F. Beloncle