พิมพ์ง่าย PDF & Email

คุณต้องการเสนอเครื่องมือการวางแผนโครงการที่ชัดเจนเรียบง่ายและรวดเร็วหรือไม่? แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอย่างไม่ต้องสงสัย แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณสามารถแสดงงานต่างๆของโครงการได้ชั่วคราวโดยใช้แถบแนวนอนบนกราฟ

เครื่องมือ Microsoft Excel เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลในรูปแบบของสเปรดชีต เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการและองค์กรในวิชาชีพ แต่ยังรวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วย จาก Excel คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ได้ง่ายๆด้วยการแสดงผลแบบมืออาชีพ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการผู้จัดการสมาชิกของสมาคมหรือแม้แต่นักเรียนตั้งแต่ตอนที่คุณต้องการดำเนินโครงการเครื่องมือ Gantt สามารถช่วยให้คุณได้รับประสิทธิภาพ เป็นทั้งเครื่องมือขององค์กร แต่ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารภายในทีมที่รวมตัวกันในโครงการ ...

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ