BDES 2021: เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบว่าคุณให้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับปีต่อ ๆ ไป

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (BDES) ของคุณเป็นเครื่องมือที่ยังมีชีวิตอยู่และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงต้นปีของแต่ละปีคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับปีที่จะมาใน BDES อันที่จริงในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงในการปรับเปลี่ยนความถี่ BDES เป็นประมาณการในช่วง 6 ปีของ บริษัท

ดังนั้นคุณต้องรวมข้อมูลในปี 2021 เกี่ยวกับสองปีก่อนหน้า (ปี 2020 และ 2019) และปีปัจจุบันรวมทั้งการคาดการณ์สำหรับปี 2022, 2023 และ 2024 อย่างไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ BDES ไว้ใน BDES ประจำปี 2018.

BDES 2021: ปรับให้เข้ากับบริบทด้านสุขภาพ

แม้จะมีการฟื้นตัวของการแพร่ระบาดและการวางแนวทางทั่วไปของการทำงานทางไกลโดยเร็วที่สุด แต่ช่วงเวลาการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลของ CSE ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนในช่วงการกักกันครั้งแรก

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดระเบียบการปรึกษาเชิงบังคับต่างๆและอัปเดต BDES ต่อไป

นอกจากนี้ยังจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งสามารถเข้าถึง BDES ได้อย่างดี หาก BDES ถูกถอดออกและสามารถเข้าถึงได้ ...

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  กำลังซื้อตามอินทรีคืออะไร?