การเกษียณอายุแบบก้าวหน้าช่วยให้คุณทำงานนอกเวลาต่อไปและเริ่มได้รับเงินบำนาญบางส่วน หากเวลาทำงานของคุณถูกกำหนดให้เป็นวันที่แน่นอน ตอนนี้คุณมีสิทธิได้รับ เช่นเดียวกับพนักงานที่มีกำหนดระยะเวลาเป็นชั่วโมง หากคุณอายุเกิน 60 ปี และมีส่วนสนับสนุนอย่างน้อย 150 ไตรมาส ระบบนี้ยังกำหนดไว้สำหรับพนักงานที่ไม่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้และสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  งานเว็บไหนที่เหมาะกับคุณ?