• อธิบายกลไกการไหลที่สำคัญและคำนวณสภาพการไหลในแม่น้ำ (การทำนายการไหล การคำนวณความลึกของน้ำ) อย่างน้อยโดยใช้วิธีการโดยประมาณ
  • วางปัญหาอย่างถูกต้อง: ภัยคุกคามต่อแม่น้ำ, ภัยคุกคามที่แม่น้ำก่อให้เกิดกับชาวบ้าน (โดยเฉพาะความเสี่ยงจากน้ำท่วม)
  • ได้รับเอกราชและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยความเข้าใจที่ดีขึ้นในบริบทการทำงานของคุณ

ติดตามหลักสูตรและออกใบรับรองฟรี

รายละเอียด

หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงพลวัตของแม่น้ำที่ได้รับการจัดการจากตัวอย่างภูมิประเทศที่น่าสนใจสำหรับทั้งประเทศทางใต้และทางเหนือ (เบนิน ฝรั่งเศส เม็กซิโก เวียดนาม ฯลฯ)
ควรช่วยให้คุณสมบูรณ์และเพิ่มพูนความรู้ของคุณในด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ไฮโดรลิกและธรณีสัณฐานวิทยาในลุ่มน้ำ ซึ่งนำไปใช้กับการจัดการแม่น้ำ
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการประเมินสถานะของสายน้ำและพิจารณาการแทรกแซงที่สามารถย้ายไปยังสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในภาคเหนือและภาคใต้

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  เข้าใจการทำงานและความสำคัญของคลังสินค้าจัดเก็บในระบบโลจิสติกส์