พิมพ์ง่าย PDF & Email

Le Smic augmente d’environ 34 € net par mois à partir du 1er mai 2022 en raison de la hausse de l’inflation. L’indice des prix à la consommation des ménages les plus modestes (hors tabac) a augmenté de 2,65 % entre novembre 2021 et mars 2022 selon les chiffres publiés le 15 avril 2022 par l’Insee. Conformément à la loi, le niveau du Smic augmentera donc de 2,65 % au 1er mai 2022. Il s’établira ainsi à 1 645,58 € brut mensuel, soit 1 302,64 € net.

อ่าน  การปรับใช้ดินแดนของ France Relance: การปรับใช้ข้อตกลงการลงทุนด้านทักษะในระดับภูมิภาค