พิมพ์ง่าย PDF & Email

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2021 ผู้ช่วยงานบ้านในภาคอาสาสมัครที่ทำงานกับผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มเงินเดือนโดยเฉลี่ย 13 เป็น 15% การเพิ่มขึ้นนี้สามารถสูงถึง €300 ต่อเดือน พระราชกฤษฎีกาเผยแพร่ใน วารสารทางการ ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2021 ได้ระบุเงื่อนไขของความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐที่จ่ายให้กับแผนกต่างๆ และภาคการช่วยเหลือที่บ้าน เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการปรับขึ้นเงินเดือนนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2021

อ่าน  ผู้สร้างไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์