MOOC บิ๊ก - บทนำสู่ ชีวสารสนเทศศาสตร์และเวชศาสตร์จีโนม มุ่งตอบโจทย์ทุกด้าน ชีวสารสนเทศศาสตร์ ที่จำเป็นสำหรับ การผลิต et al 'การตีความ ข้อมูลจาก การจัดลำดับปริมาณงานสูง (SHD) หรือ ลำดับรุ่นต่อไป (NGS) ในห้องปฏิบัติการของ พันธุศาสตร์การแพทย์ พร้อมตัวอย่าง โรคหายาก และเนื้องอกวิทยา.

คำสอนนี้ เบื้องต้น มุ่งเป้าไปที่ .เป็นหลัก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดยใช้จีโนม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและดัดแปลง เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ของ ฟีโนไทป์ในการวินิจฉัย และมี ตาวิกฤต ในการวิเคราะห์โดยคำนึงถึงข้อผิดพลาดและข้อจำกัดของ SHD

สำหรับ ประชาชนทั่วไป หรือ ผู้เรียนที่อยากรู้อยากเห็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคที่มีความสำคัญในการวินิจฉัยโรค โรคทางพันธุกรรม และใน ระบบสุขภาพของฝรั่งเศส.