ค้นพบความหมายที่แท้จริงของความสงบภายใน

หนังสือ “Living Inner Peace” โดยนักปรัชญาและนักประพันธ์ชื่อดัง Eckhart Tolle นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับวิธีการค้นพบและปลูกฝังความสงบภายในที่แท้จริง Tolle ไม่เพียงแค่ให้คำแนะนำผิวเผินเท่านั้น แต่ยังดำดิ่งลึกลงไปในธรรมชาติของการดำรงอยู่เพื่ออธิบายว่าเราจะก้าวข้ามสภาวะจิตสำนึกปกติของเราได้อย่างไรและบรรลุ ความเงียบสงบอย่างลึกซึ้ง.

Tolle กล่าวว่าความสงบภายในไม่ได้เป็นเพียงความสงบหรือความเยือกเย็น เป็นสภาวะของจิตสำนึกที่อยู่เหนืออัตตาและความคิดที่ไม่หยุดหย่อน ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาได้อย่างเต็มที่

Tolle ให้เหตุผลว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการเดินละเมอ หมกมุ่นอยู่กับความคิดและความกังวล และฟุ้งซ่านจากช่วงเวลาปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เชื้อเชิญให้เราปลุกจิตสำนึกของเราและใช้ชีวิตที่แท้จริงและเติมเต็มมากขึ้นโดยเชื่อมต่อกับความเป็นจริงอย่างที่เป็นอยู่โดยปราศจากตัวกรองของจิตใจ

Tolle ใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย และแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติเพื่อแนะนำเราตลอดกระบวนการตื่นรู้นี้ มันกระตุ้นให้เราสังเกตความคิดของเราโดยไม่ตัดสิน แยกตัวออกจากอารมณ์ด้านลบ และยอมรับช่วงเวลาปัจจุบันด้วยการยอมรับอย่างเต็มที่

โดยสรุป “การใช้ชีวิตอย่างสงบสุขภายใน” เป็นแนวทางที่ทรงพลังสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเร่งรีบและวุ่นวายในชีวิตประจำวัน และค้นหาความสงบที่แท้จริงในช่วงเวลาปัจจุบัน เป็นเส้นทางสู่ชีวิตที่สงบขึ้น มีสมาธิมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น

การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ: การเดินทางสู่ความเงียบสงบ

Eckhart Tolle ยังคงสำรวจความสงบภายในของเขาต่อไปในส่วนที่สองของ “Living Inner Peace” โดยเน้นที่กระบวนการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณ ดังที่ Tolle นำเสนอ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของจิตสำนึกของเรา การเปลี่ยนจากอัตตาไปสู่สถานะที่บริสุทธิ์และไม่ตัดสิน

มันอธิบายว่าบางครั้งเราจะมีช่วงเวลาของการตื่นขึ้นเองได้อย่างไร ซึ่งเรารู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างมากและเชื่อมโยงกับช่วงเวลาปัจจุบัน แต่สำหรับพวกเราหลายๆ คน การตื่นรู้เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งรวมถึงการละทิ้งนิสัยเก่าๆ และรูปแบบความคิดเชิงลบ

ส่วนสำคัญของกระบวนการนี้คือการฝึกฝนการแสดงตน ซึ่งให้ความสนใจอย่างมีสติต่อประสบการณ์ของเราในแต่ละช่วงเวลา เราสามารถเริ่มเห็นเกินมายาของอัตตาและรับรู้ความเป็นจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Tolle แสดงให้เราเห็นถึงวิธีการบ่มเพาะการมีอยู่นี้โดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาปัจจุบัน ยอมรับสิ่งที่เป็น และปล่อยวางความคาดหวังและการตัดสินของเรา นอกจากนี้เขายังอธิบายถึงความสำคัญของการฟังภายใน ซึ่งเป็นความสามารถในการติดต่อกับสัญชาตญาณและภูมิปัญญาภายในของเรา

Tolle กล่าวว่าการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณเป็นกุญแจสำคัญในการประสบกับความสงบภายใน เราสามารถก้าวข้ามอัตตาของเรา ปลดปล่อยจิตใจของเราจากความทุกข์ และค้นพบความสงบและความสุขอันลึกซึ้งซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเรา

ความเงียบสงบเหนือกาลเวลาและอวกาศ

ใน "Living Inner Peace" Eckhart Tolle เสนอมุมมองที่ปฏิวัติแนวคิดเรื่องเวลา ตามที่เขาพูดเวลาเป็นสิ่งสร้างทางจิตใจที่พาเราออกจากประสบการณ์ตรงของความเป็นจริง การยึดติดกับอดีตและอนาคตทำให้เราสูญเสียความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบัน

Tolle อธิบายว่าอดีตและอนาคตเป็นภาพลวงตา มีอยู่ในความคิดของเราเท่านั้น ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นจริง เราสามารถก้าวข้ามกาลเวลาและค้นพบมิติของตัวเราเองที่เป็นนิรันดร์และไม่เปลี่ยนแปลงได้โดยการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะ

นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการระบุตัวตนของเราด้วยพื้นที่ทางวัตถุเป็นอุปสรรคต่อความสงบภายใน เรามักจะระบุตัวตนของเราด้วยทรัพย์สิน ร่างกาย และสภาพแวดล้อมของเรา ซึ่งทำให้เราต้องพึ่งพาอาศัยและไม่พอใจ Tolle เชื้อเชิญให้เรารับรู้ถึงพื้นที่ภายใน ความเงียบ และความว่างเปล่าที่อยู่เหนือโลกแห่งวัตถุ

Tolle กล่าวว่าการปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดของเวลาและพื้นที่เท่านั้นที่จะทำให้เราค้นพบความสงบภายในที่แท้จริงได้ มันกระตุ้นให้เรายอมรับช่วงเวลาปัจจุบัน ยอมรับความเป็นจริงตามที่เป็นอยู่ และเปิดตัวเองสู่พื้นที่ภายใน เมื่อทำสิ่งนี้ เราจะสัมผัสได้ถึงความสงบที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอก

Eckhart Tolle นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจแก่เราเกี่ยวกับความหมายของการสัมผัสกับความสงบภายในอย่างแท้จริง คำสอนของพระองค์สามารถนำเราไปสู่เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การตื่นรู้ทางวิญญาณ และการตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเรา

 

ความลับของความสงบภายใน-เสียง 

หากคุณต้องการก้าวต่อไปในภารกิจเพื่อสันติภาพ เราได้เตรียมวิดีโอพิเศษสำหรับคุณ ประกอบด้วยบทแรกของหนังสือของ Tolle ซึ่งให้ข้อมูลเบื้องต้นอันมีค่าแก่คุณเกี่ยวกับคำสอนของเขา อย่าลืมว่าวิดีโอนี้ใช้แทนการอ่านหนังสือทั้งเล่มไม่ได้ ซึ่งมีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกมากมาย ฟังดีๆ !