พิมพ์ง่าย PDF & Email
  • ลงทะเบียนเรียนคอร์ส FUN
  • เข้าเรียน
  • ทำแบบฝึกหัดให้ครบคอร์ส
  • รับหนังสือรับรองหรือใบรับรอง

รายละเอียด

คุณรู้จักแพลตฟอร์ม FUN หรือไม่?

FUN-MOOC เป็นแพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์หรือ MOOC (หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดจำนวนมาก: หลักสูตรออนไลน์ฟรีสำหรับทุกคน) หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณค้นพบและควบคุมแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิงภายใต้ Open edX จากนั้น การสำรวจ MOOC ของสถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสและพันธมิตรของเรา จะเป็นการค้นหาหรือเสริมสร้างทักษะของคุณในหัวข้อที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับคุณ

อ่าน  การเคลื่อนย้ายในเมืองในแอฟริกา