พิมพ์ง่าย PDF & Email

ด้วย Chantal Bossé ค้นพบ PowerPoint Online ซึ่งเป็นเวอร์ชันออนไลน์ฟรีที่เข้าถึงได้จากโปรแกรมการนำเสนอของ Microsoft ทั้งหมด ด้วยความช่วยเหลือจากตัวอย่างและกรณีและปัญหาที่เป็นรูปธรรม และหลังจากเข้าถึงอินเทอร์เฟซแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้าง แก้ไข และปรับปรุงการนำเสนอของคุณ จากนั้นคุณจะเห็นวิธีนำเสนอ คุณยังจะได้ค้นพบวิธีสร้างงานนำเสนอร่วมกับผู้อื่นในโหมดการทำงานร่วมกัน เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม คุณจะสามารถใช้ PowerPoint Online ได้ โดยรู้ว่าแตกต่างจากเวอร์ชัน...

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  สร้างความไว้วางใจ