พิมพ์ง่าย PDF & Email

MOOC ของเรามีวัตถุประสงค์หลายประการ:

ก่อนอื่น ความเข้าใจในหลักการของปรัชญาการจัดการมนุษยนิยมตามค่านิยมของคุณ เกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยในบริษัทและความสามารถในการนำไปปฏิบัติ นั่นคือ การเปลี่ยนจากวิสัยทัศน์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้สึกของภารกิจไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมในวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และกระบวนการของการเติบโตและการปรับปรุง

ประการที่สอง การเข้าถึงการตรวจสอบการประเมินการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ที่คุณจะนำไปใช้ในบริษัทหรือโครงการของคุณ

“การจัดการธุรกิจของคุณแตกต่างกัน” ให้คุณมากกว่าการฝึกอบรม
เราขอเชิญคุณให้นำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปปฏิบัติทันทีเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาที่ยุติธรรมและเห็นอกเห็นใจในบริษัทของคุณมากขึ้น และส่งผลดีต่อสังคม

คุณจะได้รับประโยชน์จาก:

  • ทักษะที่ใช้ได้ทันทีในสภาพแวดล้อมของคุณ
  • การเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบเพื่อนเฉพาะบุคคล
  • วิธีการที่ยืดหยุ่นและมีโครงสร้างสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ที่ช่วยให้คุณวางแผนการได้มาซึ่งทักษะใหม่ตามสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณทีละขั้นตอน

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง