ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเวลาทำงาน: เครื่องมือควบคุมที่มีการดูแลมาก

Geolocation เป็นกระบวนการที่ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานพาหนะของ บริษัท ที่พนักงานใช้ อุปกรณ์นี้สามารถทำให้เป็นไปได้ตัวอย่างเช่นเพื่อควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบุคลากรในสถานที่ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อควบคุมเวลาในการทำงาน

แต่ระบบนี้สามารถบุกรุกความเป็นส่วนตัวได้อย่างรวดเร็ว แท้จริงแล้วจะช่วยให้ทราบตำแหน่งของพนักงานอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่ต้องปิดใช้งานอุปกรณ์นอกเวลาทำงาน พนักงานต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกโดยเครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นี้

การใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นไปตามลักษณะของงานที่จะบรรลุผลสำเร็จและได้สัดส่วนกับเป้าหมายที่ต้องการ

ใช่คุณสามารถใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงานของคุณ แต่การอุทธรณ์ของเขาอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเวลาทำงาน: ห้ามขอความช่วยเหลือหากเป็นไปได้ที่จะตั้งค่าระบบอื่น

คุณต้องแสดงให้เห็นว่าระบบระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้เป็นระบบเดียวที่ทำให้สามารถควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้ จำไว้ว่ามี ...