พิมพ์ง่าย PDF & Email

เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ:

  • แสดงพื้นที่ส่วนกลางของดินและการใช้การเกษตรหรือป่าไม้ต่อสภาพอากาศ
  • สนับสนุนและพัฒนารูปแบบของการเกษตรที่สามารถตอบสนองความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านอาหาร (จากมุมมองการดำเนินงาน)

รายละเอียด

บทบาทของการเกษตรและการป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีหลายประการ พวกเขาเกี่ยวข้องกับนักแสดงหลายคนและสามารถรักษาได้หลายระดับและตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน

“ดินและภูมิอากาศ” MOOC ประสงค์จะอธิบายความซับซ้อนนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของดิน หากเราได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆ “การกักเก็บคาร์บอนในดินเป็นวิธีบรรเทาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จำเป็นต้องเข้าใจ:

  • เหตุใดคำกล่าวนี้จึงเป็นความจริงและมากน้อยเพียงใด
  • การจัดเก็บคาร์บอนในดินช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งผลต่อการทำงานของดินและระบบนิเวศได้อย่างไร
  • กระบวนการที่เกี่ยวข้องคืออะไรและเราจะเล่นในกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างไร
  • อะไรคือความเสี่ยง อุปสรรค และคันโยกสำหรับการดำเนินการเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่...
อ่าน  Teleworking: พนักงานได้รับประโยชน์จากบัตรกำนัลอาหารหรือไม่?