พิมพ์ง่าย PDF & Email

รายละเอียด

ทำไมหลักสูตรนี้สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เริ่มต้นที่ผิดพลาดในภาษาอังกฤษ?

ตัวอักษรและตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9: ทักษะพื้นฐานเหล่านี้มักถูกลืมในบทเรียนภาษาอังกฤษแรก ๆ ที่ผ่านมามีการใช้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นในระดับมืออาชีพ (ให้อ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือกล่าวถึงใบแจ้งหนี้โดยทิ้ง ข้อความ) หรือในระดับส่วนตัวเพื่อสะกดชื่อหมายเลขโทรศัพท์การจองเพื่อไปพักร้อนสะกดชื่อถนน ... หลักสูตรนี้ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์!

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  จิตวิทยาสำหรับครู