พิมพ์ง่าย PDF & Email

นายจ้างส่วนบุคคลที่เข้าร่วมการทดลองจะได้รับประโยชน์แบบเรียลไทม์จากการจ่ายเครดิตภาษีล่วงหน้าสูงถึง€ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการจ้างพนักงานตามบ้านหรือบริการส่วนบุคคล (พนักงานทำความสะอาดดูแลเด็ก เด็กงานทำสวน ฯลฯ ) ทดลองกับนายจ้างในภาคเหนือและในปารีสในขั้นต้นระบบนี้จะค่อยๆเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป จัดทำโดยกฎหมายการจัดหาเงินทุนประกันสังคม (LFSS) สำหรับปี 2020 การทดลองนี้มีรายละเอียดอยู่ในพระราชกฤษฎีกาที่เผยแพร่ใน วารสารทางการ 6 พฤศจิกายน 2020 ...

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  การโอนสัญญาจ้าง: ข้อบังคับภายในไม่สามารถบังคับใช้ได้กับนายจ้างใหม่