อนุกรมวิธานเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพขั้นพื้นฐาน สัตว์ขาปล้องและไส้เดือนฝอยเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในโลก ความรู้และการระบุตัวตนของพวกเขาจึงนำเสนอความท้าทายที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

  • รู้ว่าสัตว์ขาปล้องหรือไส้เดือนฝอยชนิดใด ศัตรูพืช มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เพาะปลูกเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสนอกลยุทธ์การควบคุมการประหยัดสารกำจัดศัตรูพืชใหม่
  • รู้ว่าสัตว์ขาปล้องหรือไส้เดือนฝอยชนิดใด auxiliaires มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปลูกฝังเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนากลยุทธ์การควบคุมทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการระบาดและการบุกรุก
  • การรู้ว่าสัตว์ขาปล้องและไส้เดือนฝอยชนิดใดมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถสร้างรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์สำหรับการจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ การฝึกอบรมที่มีคุณภาพในวิธีการระบุสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการสอนอนุกรมวิธานในยุโรปมีจำกัด ทำให้อนาคตของการวิจัยอนุกรมวิธานและการพัฒนากลยุทธ์อ่อนแอลง การควบคุมทางชีวภาพและการจัดการระบบนิเวศ
MOOC นี้ (ในภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ) จะให้บทเรียน 5 สัปดาห์และกิจกรรมการศึกษาอื่นๆ หัวข้อที่กล่าวถึงจะเป็น:

  • การจำแนกสัตว์ขาปล้องและไส้เดือนฝอย
  • การนำแนวคิดเชิงบูรณาการเหล่านี้ไปใช้ในการจัดการระบบนิเวศน์เกษตรผ่านกรณีศึกษา
  • วิธีการรวบรวมและดักจับ
  • วิธีการระบุทางสัณฐานวิทยาและโมเลกุล

MOOC นี้จะทำให้สามารถรับความรู้ แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนภายในชุมชนการเรียนรู้ระหว่างประเทศ ด้วยวิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรม คุณจะสามารถส่งเสริมประสบการณ์เชิงปฏิบัติและทางวิทยาศาสตร์ของคุณด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์นักวิจัย และนักวิจัย จากพันธมิตร Montpellier SupAgro และ Agreenium