ฟิสิกส์ควอนตัมเป็นทฤษฎีที่ทำให้สามารถอธิบายพฤติกรรมของสสารในระดับอะตอมและเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า วันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจฟิสิกส์ร่วมสมัย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยทฤษฎีนี้ เช่น การปล่อยเลเซอร์ ภาพทางการแพทย์ หรือแม้แต่นาโนเทคโนโลยี

ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกร นักวิจัย นักศึกษา หรือมือสมัครเล่นที่รู้แจ้งที่กระหายความเข้าใจในโลกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัมในปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของความรู้ที่จำเป็นต่อวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ของคุณ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัม จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญองค์ประกอบสำคัญของทฤษฎีนี้ เช่น ฟังก์ชันคลื่นและสมการชโรดิงเงอร์ที่มีชื่อเสียง

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รู้จักกับฟิสิกส์ควอนตัมในระดับทฤษฎีพร้อมกับเชื่อมโยงการทดลองอย่างใกล้ชิด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความจริงเบื้องหลังสมการและรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ในตอนท้ายของหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถควบคุมแนวคิดพื้นฐานได้ทั้งจากมุมมองทางทฤษฎีและจากมุมมองของการทดลอง ตลอดจนถึงความเหมาะสมของรูปแบบทางคณิตศาสตร์ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ซึ่งคุณสามารถใช้ซ้ำได้ในบริบททางวิทยาศาสตร์อื่นๆ