ประเภท: บนเว็บ

ความว่างเปล่าของการยกเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบสำเนาให้กับพนักงาน

การส่งสำเนาการเลิกจ้างแบบธรรมดา: ความปวดหัวทางกฎหมาย การเลิกจ้าง...

อ่านเพิ่มเติม
โหลด

แปลความ

แปลความ