คุณมีบัญชีการฝึกอบรมและต้องการฝึกอบรมในวิชาชีพดิจิทัลหรือไม่? ด้วยบัญชีการฝึกอบรมส่วนบุคคลของคุณ (CPF) ตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินทุนจากรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของแผน เปิดตัวฝรั่งเศสอีกครั้งได้มีการจัดตั้งการสนับสนุนสิทธิเพิ่มเติมสำหรับซีพีเอฟ ประเด็นกับ บริการ -Public.fr.

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  แสดงตัวเป็นคนพื้นเมือง!