พิมพ์ง่าย PDF & Email

โพสต์เมื่อ 08/03/2021 เวลา 16 น. โดยกองบรรณาธิการÉditions Tissot in ค่าตอบแทน.

กระดานข่าวประกันสังคมอย่างเป็นทางการ (BOSS) เป็นฐานข้อมูลสารคดีดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต จะรวบรวมข้อบังคับเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคมและเงินสมทบเข้าด้วยกัน องค์ประกอบแรกสามารถเข้าถึงได้ แต่เนื้อหาจะตรงข้ามกับการบริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 เท่านั้น

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  การเสริมสร้างการทำงานทางไกล: อะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงสำหรับนายจ้าง?