สำนักพิมพ์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 03/04/2023

เจ้าของเว็บไซต์นี้คือ:

comme-un-pro.fr
.
ฝรั่งเศส
อีเมล์: 
หมายเลขโทรศัพท์:.

ตัวแทนทางกฎหมายของ comme-un-pro.fr:

ทรานควิลลัส –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. เจเนรัล

เราไม่เต็มใจและไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการระงับข้อพิพาทต่อหน้าคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค

2. ข้อมูลต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเยอรมัน