พิมพ์ง่าย PDF & Email

ภูมิทัศน์ข้อมูลโลกาภิวัตน์กำลังพัฒนา เครื่องมือประมวลผลข้อมูลมีความเชี่ยวชาญและจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากในลักษณะที่แตกต่าง สภาพแวดล้อมของข้อมูล ประกอบด้วยรูปแบบใหม่ของการไกล่เกลี่ย กระบวนการของโลกาภิวัตน์ การทำให้เป็นส่วนบุคคล และการแบ่งปันข้อมูลที่พัฒนาขึ้นตามโดเมนข้อมูล

สะท้อนภาพรวมสภาพแวดล้อมข้อมูลปัจจุบันในวิทยาศาสตร์เกษตรจึงทำให้สามารถปรับปรุงความรู้ บริบทในการผลิต การแก้ไข และการเผยแพร่ข้อมูล. เพราะการหาหนทางในสภาพแวดล้อมสารสนเทศหมายถึงการรู้จักเลือกระบบสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุด เครื่องมือติดตามและวิจัยตามประเภทของข้อมูลที่เป็นเป้าหมาย

ความท้าทายในปัจจุบันคือ การถอดรหัสข้อมูล การประมวลผล องค์กร ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพที่จำเป็นสำหรับงานได้ ความเชี่ยวชาญของเครื่องมือที่ทำให้พร้อมใช้งานในขั้นตอนการติดตาม การวิจัย การรวบรวมและการคัดเลือก จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดสรรและเผยแพร่ข้อมูลที่เลือก

 

MOOC นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สนับสนุนให้คุณเข้าใจสภาพแวดล้อมการให้ข้อมูลของวิทยาศาสตร์เกษตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการศึกษา การเตรียมหลักสูตร และการปฏิบัติทางวิชาชีพของคุณ

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  #GENIUS: การเดินคณิตศาสตร์