พิมพ์ง่าย PDF & Email

รายละเอียด

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน: เพื่อให้เชี่ยวชาญในรากฐานของการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อทำความเข้าใจการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และในที่สุดก็เข้าใจทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นในด้านการบริหารจัดการหรือเป็นเพียงมือใหม่หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถสะท้อนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนและมีการสอนโดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  Smic: ตีค่าใหม่ 0,9% ในวันที่ 1 มกราคม 2022