พิมพ์ง่าย PDF & Email

MOOC นี้มุ่งเป้าไปที่ทุกคนที่สนใจในการจัดตั้งองค์กรขนาดเล็ก

จะทำให้สามารถเข้าใจเงื่อนไขสำหรับการสร้างวิสาหกิจขนาดเล็ก สิทธิและภาระผูกพันของผู้ประกอบการรายย่อยตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่จะดำเนินการโดยหลัง

รูปแบบ

MOOC นี้มีสามช่วงและจะมีขึ้นในช่วงสามสัปดาห์

แต่ละเซสชั่นประกอบด้วย:

- วิดีโอความยาวประมาณ 15 นาทีที่แสดงโดยใช้ไดอะแกรม

- แบบทดสอบที่อนุญาตให้ได้รับใบรับรองการติดตามผลสำเร็จ

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  ค่าตอบแทนและค่าเผื่อกิจกรรมบางส่วน: การเลื่อนการปรับลดอัตรา