AFEST คืออะไร?

AFEST คือการฝึกปฏิบัติตามการทำงาน มันคือ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ที่ฝังรากลึกในงานภายใน บริษัท ของคุณ. วิธีการสอนนี้ได้รับการยอมรับโดยกฎหมายวันที่ 5/09/2018 เพื่ออิสระในการเลือกอนาคตทางอาชีพของคุณ.

AFEST ขึ้นอยู่กับ สองหลักการ :

ผลงานใช้เป็นสื่อการสอนหลัก จากการทดลองความสำเร็จและข้อผิดพลาดพนักงาน (ผู้เรียน) ยังสร้างการเรียนรู้ของเขาในการแลกเปลี่ยนซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้ฝึกสอน AFEST พนักงานเป็นผู้ร่วมผลิตความรู้ของเขา

AFEST สลับสองเฟส:

เฟส สถานการณ์จริง (พนักงานเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ) เฟส มุมมองของพนักงาน (พนักงานวิเคราะห์ว่าเขาทำอะไรและทำอย่างไร) เรียกว่า "ลำดับการสะท้อนแสง"

OCAPIAT สนับสนุนการนำ AFEST ไปใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทักษะของคุณด้วย:

โซลูชันทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบการกระทำที่ AFEST ของคุณ : เวลา AFEST. การสนับสนุนค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานฝึกหัดและผู้ฝึกสอนพนักงาน (ภายใน) ของคุณ: AFEST + โบนัส (สงวนไว้สำหรับ บริษัท ที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน) วัตถุประสงค์อะไร ...

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  9 ตุลาคม 2020 สำหรับ บริษัท ที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไปให้ระดมทุนโดยเฉพาะ