เนื้อหาของหน้า

ทำความเข้าใจกับพลังแห่งจิตใต้สำนึกของคุณ: การเดินทางเหนือตรรกะ

มีส่วนหนึ่งของจิตใจของคุณที่เกินความสามารถของจิตสำนึกของคุณ และนั่นคือจิตใต้สำนึกของคุณ โจเซฟ เมอร์ฟีใน "พลังแห่งจิตใต้สำนึก" สำรวจส่วนนี้ของจิตใจที่เรามองข้ามไป ซึ่งเมื่อใช้อย่างถูกต้อง จะสามารถเปิดประตูสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ส่วนลึกที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ

หลักฐานหลักของหนังสือเล่มนี้คือจิตสำนึกของเราเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็ง สิ่งที่เราพิจารณาความเป็นจริงในแต่ละวันเป็นเพียงผลจากความคิดที่ใส่ใจของเราเท่านั้น แต่ภายใต้พื้นผิวนั้น จิตใต้สำนึกของเราทำงานตลอดเวลา เติมพลังให้กับความปรารถนา ความกลัว และความปรารถนาส่วนลึกที่สุดของเรา

ศักยภาพที่ไม่ได้ใช้

เมอร์ฟี่เสนอว่าจิตใต้สำนึกของเราเป็นแหล่งภูมิปัญญาและศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อเราเรียนรู้ที่จะเข้าถึงและใช้ศักยภาพนี้ เราสามารถบรรลุสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสุขภาพของเรา การสร้างความมั่งคั่ง หรือการค้นหาความรักที่แท้จริง

พลังแห่งความเชื่อ

หนึ่งในแนวคิดหลักในหนังสือเล่มนี้คือพลังแห่งความเชื่อ ความคิดของเราไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบจะกลายเป็นความจริงในชีวิตเมื่อเราเชื่อในสิ่งนั้นด้วยความเชื่อมั่น นี่คือที่ที่การยืนยันใช้ความหมายอย่างเต็มที่

ปลดล็อกจิตใต้สำนึกของคุณ: เทคนิคของ Joseph Murphy

ส่วนต่อไปของการสำรวจหนังสือ "พลังของจิตใต้สำนึก" โดยโจเซฟ เมอร์ฟีมุ่งเน้นไปที่เทคนิคที่เขาเสนอเพื่อควบคุมพลังของจิตใต้สำนึกของคุณ

ความสำคัญของการยืนยัน

เมอร์ฟีกล่าวว่าการยืนยันเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณ การยืนยันเชิงบวกด้วยความเชื่อมั่นซ้ำๆ คุณสามารถโน้มน้าวจิตใต้สำนึกของคุณให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของคุณ

คำแนะนำอัตโนมัติและการแสดงภาพ

คำแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่คุณให้คำแนะนำด้วยตนเอง เป็นเทคนิคสำคัญอีกประการหนึ่งที่ Murphy ส่งเสริม เมื่อรวมกับการแสดงภาพซึ่งคุณจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการบรรลุได้อย่างชัดเจน มันสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการบรรลุเป้าหมายของคุณ

พลังแห่งการคิดบวก

เมอร์ฟียังเน้นถึงพลังของการคิดเชิงบวก การมีสมาธิจดจ่ออยู่กับความคิดเชิงบวกและขจัดความคิดเชิงลบ คุณจะสามารถเริ่มดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกเข้ามาในชีวิตได้

พลังแห่งการอธิษฐาน

ในที่สุด เมอร์ฟีกล่าวถึงพลังของการอธิษฐาน เขาถือว่าการสวดมนต์เป็นการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของคุณ โดยการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างแท้จริง คุณสามารถปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาของคุณในจิตใต้สำนึกของคุณและปล่อยให้มันทำงานที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

เคล็ดลับสู่การฟื้นตัวและความสำเร็จตามแนวทางของโจเซฟ เมอร์ฟี

มาเจาะลึกลงไปในหัวใจของ "พลังแห่งจิตใต้สำนึก" ของโจเซฟ เมอร์ฟี ซึ่งผู้เขียนเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกาย และกุญแจสู่ความสำเร็จส่วนบุคคล

การบำบัดด้วยพลังแห่งจิตใต้สำนึก

แง่มุมที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งของคำสอนของ Murphy คือแนวคิดที่ว่าจิตใต้สำนึกสามารถช่วยในการรักษาได้ โดยการบูรณาการความคิดที่ดีและเป็นบวก ปล่อยวางอารมณ์ด้านลบ และบ่มเพาะศรัทธาอย่างลึกซึ้งในความสามารถในการบำบัดจิตใจ การรักษาทางร่างกายและจิตใจจะสำเร็จได้

จิตใต้สำนึกและความสัมพันธ์

เมอร์ฟียังกล่าวถึงอิทธิพลของจิตใต้สำนึกต่อความสัมพันธ์ ตามที่เขาพูด การหล่อเลี้ยงความคิดเชิงบวกสามารถเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น ปรับปรุงความสัมพันธ์ของเรา และดึงดูดผู้คนเชิงบวกเข้ามาในชีวิตของเรา

ความสำเร็จผ่านจิตใต้สำนึก

ในการแสวงหาความสำเร็จ Murphy แนะนำให้เขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยความคาดหวังในเชิงบวก โดยการจินตนาการถึงความสำเร็จอย่างแจ่มชัดและทำให้จิตใต้สำนึกท่วมท้นด้วยความเชื่อเรื่องความสำเร็จที่ใกล้เข้ามา เราสามารถดึงดูดความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต

ศรัทธา: กุญแจสู่พลังจิตใต้สำนึก

ในที่สุด เมอร์ฟีเน้นย้ำถึงความสำคัญของศรัทธา มันคือความเชื่อในพลังของจิตใต้สำนึกที่กระตุ้นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งที่เราเชื่ออย่างลึกซึ้งมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นในชีวิตของเรา

วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมพลังของจิตใต้สำนึก

หลังจากสำรวจแง่มุมต่างๆ ของพลังแห่งจิตใต้สำนึกแล้ว ก็ถึงเวลาหารือเกี่ยวกับเทคนิคที่เมอร์ฟีแนะนำเพื่อควบคุมพลังนี้ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณในทางบวกและลึกซึ้ง

คำแนะนำอัตโนมัติอย่างมีสติ

เทคนิคแรกของ Murphy คือคำแนะนำอัตโนมัติอย่างมีสติ เป็นการจงใจเสนอความคิดบางอย่างให้กับจิตใต้สำนึกของคุณ โดยการทำซ้ำความคิดเหล่านี้ในเชิงบวกและด้วยความเชื่อมั่น เราสามารถฝังมันไว้ในจิตใต้สำนึก ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของเรา

การแสดง

อีกเทคนิคที่มีประสิทธิภาพคือการแสดงภาพ เมอร์ฟีเชื้อเชิญให้เราเห็นภาพเป้าหมายของเราที่บรรลุแล้ว การแสดงภาพช่วยสร้างภาพที่ชัดเจนและแม่นยำของสิ่งที่เราต้องการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในความประทับใจในจิตใต้สำนึก

การทำสมาธิและความเงียบ

เมอร์ฟียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำสมาธิและความเงียบเพื่อเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึก ช่วงเวลาแห่งความสงบเหล่านี้ช่วยให้คุณกำจัดเสียงรบกวนทางจิตใจและฟังเสียงภายใน

affirmations

ประการสุดท้าย การยืนยัน ข้อความในเชิงบวกที่เราย้ำกับตัวเองเป็นประจำ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการปรับโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ ตามคำกล่าวของ Murphy การยืนยันควรทำในกาลปัจจุบันในแง่บวกและแม่นยำ

ตอนนี้เป็นเวลาที่จะค้นพบบทแรกของหนังสือเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังของจิตใต้สำนึกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เพื่อไปต่อในวิดีโอ

สำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจ “พลังแห่งจิตใต้สำนึก” อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราได้ฝังวิดีโอไว้ด้านล่างเพื่อเสนอบทอ่านบทแรกๆ ของหนังสือ การฟังบทเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางส่วนตัวของคุณไปสู่การพึ่งพาตนเองและการบรรลุผลสำเร็จหรือไม่