การฝึกอบรมการเรียนรู้ของ Linkedin ฟรีจนถึงปี 2025

หากคุณต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ ผู้พัฒนาจะสอนให้คุณเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเขียนโค้ดบรรทัดแรกโดยใช้ตัวอย่างแนวคิดพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ตัวแปรในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มเงื่อนไข ใช้ลูปเพื่อดำเนินการซ้ำ และใช้ฟังก์ชันเพื่อนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่และปรับปรุงการพัฒนา

อ่านบทความต่อที่เว็บไซต์เดิม→