พิมพ์ง่าย PDF & Email

รายละเอียด

การรวมตัวของมนุษย์ในสังคมใด ๆ มักจะผ่านการสื่อสาร หลังเปิดโอกาสให้มนุษย์แสดงออกและแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ของตน เพื่อให้เขาได้รับการยอมรับเขาต้องแสดงบุคลิกภาพความสนใจและวิสัยทัศน์ของอีกฝ่าย

ฉันจึงเสนอบทเรียนที่สองนี้ให้คุณซึ่งจะช่วยให้คุณแสดงรสนิยมและพูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบเป็นภาษาฝรั่งเศสได้อย่างแน่นอน

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  Telework: การเรียนการสอนมากกว่าการลงโทษสำหรับนายจ้างที่บิดพลิ้ว